Trvalý pobyt na Praze 2 od 190 Kč/měsíc
Poštovní schránka zdarma

Potřebujete stálou poštovní adresu spojenou s trvalým pobytem na seriózní adrese v Praze nebo se obáváte návštěvy exekutora? Ať už je Váš důvod jakýkoliv, v případě, že si u nás pronajmete poštovní schránku, nabízíme Vám umístění trvalého pobytu na prestižní adrese v Praze 2 na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 zdarma.

Co pobytem v Praze získáte?

důvěryhodnou adresu trvalého bydliště včetně stálé poštovní adresy

přístup do školek, škol na Praze 2 a k dalším pražským službám

možnost získání parkovací karty pro oblast Prahy 2

možnost volit nebo být volen do místního zastupitelstva

Za jednu cenu můžete adresu využívat pro doručování korespondence, ale zároveň získáte důvěryhodnou adresu Vašeho trvalého pobytu. Na adrese si můžete sjednat také přijímání a přeposílání pošty nebo možnost využít zasedací místnost pro jednání se státními orgány. Jsme vlastníky nemovitosti, ve které nabízíme službu trvalého pobytu.

Poskytujeme trvalý pobyt v Praze občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice. Vyplněním objednávky, vygenerováním smlouvy a úhradou poplatku souhlasíte a uzavíráte smlouvu o nájmu schránky.

Vyberte období trvalého pobytu:

Vyplňte prosím jednoduchý formulář:

Plně si uvědomujeme a respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů. Osobní data jsou zabezpečena proti jakémukoli zneužití, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou uváděna jiným subjektům. Ceny jsou splatné při vydání Souhlasu s umístěním trvalého pobytu a jsou v nich zahrnuty veškeré poplatky za vyhotovení a vydání dokumentů potřebných pro přihlášení trvalého pobytu. K cenám za trvalý pobyt se nepřipočítávají žádné další skryté poplatky, ani DPH.